Een kassasysteem winkel en webshop bestellen voor je shop

Tegenwoordig kan er vastgesteld worden dat het merendeel van de professionelen ervoor kiezen om een kassasysteem winkel en webshop te gaan gebruiken. Het betreft hier in de praktijk dus met andere woorden een webwinkel waarbij er sprake is van een wisselwerking tussen de transacties die gebeuren in de fysieke winkel en degene die gebeuren online. In veel gevallen vrezen mensen dat ze ervoor moeten kiezen om niet één, maar wel twee verschillende systemen aan te kopen wanneer ze willen zien te voldoen aan de vooropgestelde verwachtingen wanneer er zowel sprake is van een fysieke als van een online webshop. Dat is niet zo. Er zijn tegenwoordig tal van uitstekende systemen op de markt terug te vinden die zowel afdoende mogelijkheden voor offline als online shops bieden.

Wisselwerking tussen fysieke en online winkel 

Door gebruik te maken van een kassasysteem winkel en webshop zal je kunnen vaststellen dat er sprake is van een wisselwerking tussen enerzijds de fysieke en anderzijds de online winkel. Deze wisselwerking zorgt uiteraard voor een nauwkeurige uitwisseling van data. Het kan hierbij dan niet alleen gaan om de kastransacties die gebeuren, maar wat bovendien ook te denken van het voorraadbeheer dat wordt uitgevoerd? Hoe dan ook, voor heel wat mensen die zowel eigenaar zijn van een fysieke winkel als van een webshop kan het zeer interessant zijn om alles gebundeld te zien worden. Dit niet in het minst wanneer het kassasysteem vervolgens ook nog eens kan worden gekoppeld aan het boekhoudprogramma waar men gebruik van maakt. 

Hou zeker ook rekening met het voorraadbeheer!

Indien je een kassasysteem winkel en webshop gaat bestellen is het van cruciaal belang om er rekening mee te houden dat er niet alleen maar stil moet worden gestaan bij de registratie van de transacties. Wat immers verder ook te denken van het voorraadbeheer waarvan sprake kan zijn? Er wordt in de praktijk in eerste instantie vaak niet bij stilgestaan, maar het registreren van kastransacties alleen voorkomt niet dat er alsnog fouten gemaakt kunnen worden. 

Bij niet geautomatiseerde voorraadbeheer is het dan ook zo dat je naar alle waarschijnlijkheid nog hier en daar wel eens een foutje kan maken welke de klantenervaring negatief kan beïnvloeden. In ieder geval, indien je toch van plan bent om een nieuw softwarepakket aan te schaffen voor je kassasysteem winkel en webshop is het zeker ook een aanrader om even rekening te houden met de mogelijkheden op vlak van voorraadbeheer die worden aangeboden. 

Hoeveel budget voorzien voor een kassasysteem winkel en webshop?

Indien je van plan bent om een nieuw kassasysteem winkel en webshop aan te kopen dien je er rekening mee te houden dat je daar natuurlijk een bepaald budget voor zal moeten voorzien. Dit gezegd hebbende is het hiervoor vereiste budget een stuk minder dan vroeger het geval was. Dat is te wijten aan het feit dat er tegenwoordig doorgaans gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde abonnementsformule. Met andere woorden, je dient de kostprijs van het kassasysteem niet in één keer op te hoesten, maar je kan ervoor kiezen om deze te verdelen over de tijd. Het hoeft niet gezegd dat dit het kopen van een nieuw kassasysteem winkel en webshop veel toegankelijker maakt.